AVG

Privacyverklaring

Ritmiek Dans en Muziek kan persoonsgegevens verwerken, doordat je je inschrijft bij Ritmiek Dans en Muziek en/of gebruik maakt van onze diensten.

Het is voor ons essentieel dat de informatie bij ons veilig is. Wij behandelen jouw persoonsgegevens daarom verantwoord en zorgvuldig. Al onze medewerkers zijn hiervan op de hoogte en handelen ernaar.

Heb je vragen naar aanleiding van het lezen van deze privacyverklaring, stel je vraag dan gerust per e-mail aan: info@ritmiekmuziek.nl


Ritmiek Dans en Muziek kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Aanmeldingsdatum
 • Geslacht
 • Bankgegevens (optioneel, hoeft niet)
 • Voor minderjarigen: de contactgegevens van ouder(s) / verzorger(s)
 • Inschrijving voor de les(sen)

Waarvoor gebruiken we de persoonsgegevens:

Ritmiek Dans en Muziek gebruikt je persoonsgegevens voor het uitvoeren van onze overeenkomst.

Met je persoonsgegevens kunnen we bijvoorbeeld:

 • Contact met je opnemen.
 • Je aanvraag voor of wijziging van een les en/of cursus beoordelen en regelen.
 • Je gegevens goed in onze administratie zetten en bijwerken als er wijzigingen zijn.
 • Je incasso-opdrachten uitvoeren.
 • Je inschrijving bij een of meerdere lessen beheren.
 • Je inschrijving voor een les wijzigen.

Van wie hebben we persoonsgegevens:

Van iedereen die zich heeft ingeschreven bij Ritmiek Dans en Muziek voor een (proef-)les of cursus. Daarnaast natuurlijk van contactpersonen en vertegenwoordigers van onze zakelijke klanten en leveranciers.

 

Met wie delen we gegevens:

Wij gebruiken persoonsgegevens enkel binnen Ritmiek Dans en Muziek voor administratieve en financiële doeleinden, zoals het versturen van een mail, factuur, incasso. In de les gebruikt de docent een ledenlijst waarop naam en telefoonnummer staan. We verstrekken nooit (ongevraagd) gegevens aan derden.

Zo zorgen we voor je persoonsgegevens:

Ritmiek Dans en Muziek neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. We gaan zorgvuldig om met gegevens die je ons toevertrouwt. Alleen geautoriseerde medewerkers mogen jouw gegevens inzien en verwerken.

Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens:

We bewaren gegevens uiteraard voor de duur van de overeenkomst en daarna voor zolang de wetgever ons dit voorschrijft.

Persoonsgegevens wijzigen en aanvullen:

De gegevens die wij gebruiken, verkrijgen we via door jou, of door je ouders/verzorgers, ingevulde formulieren. Mochten er wijzigingen zijn, dan horen we die graag van je.

Nieuwsbrieven:

Nieuwsbrieven krijg je alleen toegestuurd als je je daar zelf voor hebt aangemeld bij inschrijving of via de homepage van onze website. Je kunt je op ieder moment ook zelf weer afmelden.

Gebruik van foto’s en video’s:

In de lessen worden soms foto’s en video’s gemaakt voor publicatie. Wil je dit niet, dan kun je voorafgaand aan de cursus je bezwaar kenbaar maken via info@ritmiekmuziek.nl

Als je nog vragen hebt, wil je jouw gegevens wijzigen of heb je iets te met ons te delen?
We horen graag van je: info@ritmiekmuziek.nl of 026 8405051.