Muziek & Meer

Binnenkort volgt de 2e datum!

Dit project is bedoeld voor muziekdocenten in de gemeente Renkum!

 

Het project ‘Muziek en Meer’ is een samenwerkingsinitiatief van muziekschool Ritmiek Muziek en Kind & Meer – praktijk voor gezin en opvoeding. De gemeente Renkum is bereid gebleken om subsidie te verlenen voor de pilotfase van dit project.

Achtergrond

Als muziekdocent heb je waarschijnlijk wekelijks ook te maken met leerlingen die een vorm van autisme hebben. Wellicht ervaar je bij deze leerlingen dat de reguliere aanpak in de les niet altijd werkt en aansluit. Sterker nog, deze werkt soms zelfs averechts. De leerling vindt onvoldoende aansluiting bij de manier waarop de les wordt aangeboden wat een negatief effect op het enthousiasme kan hebben. Dit is vervolgens weer jammer, omdat mensen met autisme vaak een bijzonder muzikaal talent hebben. Vanuit het project Muziek en Meer reiken wij jullie praktisch toepasbare handvatten aan om de lessituatie op maat af te kunnen stemmen op een leerling met autisme.

Inhoud van de pilotfase

In 2017 gaat een pilotfase van 1,5 jaar van start. In deze periode worden 6 bijeenkomsten gepland van een dagdeel waar alle muziekdocenten die werkzaam zijn in de gemeente Renkum gratis aan kunnen deelnemen. Tijdens de bijeenkomsten geven deskundigen van Kind & Meer inhoudelijke informatie over autisme en geven zij praktische handvatten om te kunnen gebruiken in de omgang met de doelgroep, specifiek in een lessituatie. Tenslotte is er in ieder bijeenkomst ruimte om vragen vanuit het werkveld te behandelen, dan wel aan de deskundigen mee te geven om in een volgende sessie te behandelen.

Voorbeelden van vragen die behandeld kunnen worden:

–        Wat is autisme eigenlijk precies?
–        Hoe werkt het brein van iemand met autisme, en hoe wijkt dat af van iemand
zonder autisme?
–        Waar kan ik op letten als ik iemand met autisme les geef?
–        Hoe kan ik de lessituatie aanpassen op iemand met autisme?
–        Moet ik de leerdoelen bij iemand met autisme anders stellen dan bij iemand zonder
autisme?
–        Enz.

 

Uitnodiging

Wij nodigen je als muziekdocent uit om mee te doen aan dit project. Deelname is gratis. Er wordt gezorgd voor koffie, thee en een versnapering.
De eerste sessie staat gepland voor: Dinsdag 14 november 2017 van 9.30 – 12.00 uur
Locatie: volgt.
Maximale aantal deelnemers: 20

Programma 1e bijeenkomst

9.30-10.15: introductie project, kennismaking deelnemers kort, inventarisatie reeds aanwezige kennis, verwachtingen en wensen voor de komende bijeenkomsten

10.15-10.45: intro: Wat is autisme (in al zijn verscheidenheid)?

10.45-11.00: Pauze met koffie & thee (mogelijkheid inkijken boeken en materialen voor wie wil)

11.00-12.00: verklaringsmodellen autisme, af te sluiten met een brug naar praktijk: Op welke signalen wil je letten de komende weken? Welke vragen heb je op dit moment of waar zou je meer mee willen? Heb je daarvoor tussendoor nog iets nodig?

In de volgende nog te plannen bijeenkomsten staat de praktijk meer centraal.

 

Aanmelden

Aanmelden voor de eerste bijeenkomst kan vanaf nu door een e-mail te sturen naar: info@ritmiekmuziek.nl.

Vermeld in de onderwerpregel: aanmelding Muziek en Meer
Geef aan met hoeveel personen je wilt komen, de namen van de personen en op welk gebied zij actief zijn binnen het muziekonderwijs.
Tenslotte kun je bij de aanmelding al aangeven of je in de praktijk al tegen problemen aanloopt wat betreft leerlingen met autisme en zo ja welke.

Aanmelden kan t/m 7 november 2017. Let op: VOL=VOL!