CMK

Wij zijn door 3 basisscholen in de gemeente Renkum gevraagd om een nieuw cultuuraanbod te ontwerpen. Dit valt onder de pilot ‘Cultuur Met Kwaliteit’ (CMK) met de titel: De school als eigenaar. Onze pilot streeft ernaar om het bestaande onderwijs een kwaliteitsimpuls te geven door cultuureducatie er structureel aan te verbinden.

Inmiddels hebben zich hier 2 extra basisscholen uit de gemeente Renkum bij aangesloten.

Interesse of meer informatie? Neem contact op met Joost Schrijver.